top of page

Limburgse Lerarenopleiding die jouw ambitie waarmaakt!

Disclaimer

Algemeen

'Leraar in Limburg' streeft ernaar dat alle informatie op haar website zo zorgvuldig en volledig mogelijk is opgesteld en zo juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is op basis van de huidige stand van kennis. Daarvoor doet 'Leraar in Limburg' alle mogelijke inspanningen. Desondanks kan 'Leraar in Limburg' niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie op haar website ten alle tijde volledig, juist of bijgewerkt is. Indien nodig, kan 'Leraar in Limburg' de informatie op haar website eenzijdig aanpassen en/of aanvullen.

 

De inhoud van elke webpagina is afkomstig van de onderaan vermelde auteur en/of dienst en verbindt 'Leraar in Limburg' niet. De publicatie van officiële teksten zoals bv. wetteksten, decreten, … heeft geen officieel karakter.

Namen en beroepen bij de quotes zijn omwille van privacyredenen veranderd en elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval. Om de privacy van de personen te beschermen werd er gebruik gemaakt van stockfoto’s. ‘Leraar in Limburg’ doet het nodige om haar verplichtingen conform de GDPR na te leven.

 

Op of via deze website kan u met hyperlinks doorverwezen worden naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. 'Leraar in Limburg' kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud en/of de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. 'Leraar in Limburg' aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

'Leraar in Limburg' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen en beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersyste(e)m(en).

 

Als de informatie op deze website onjuistheden vertoont, zal 'Leraar in Limburg' al het mogelijke doen om deze zo snel mogelijk weg te werken. Indien u onjuistheden vaststelt tijdens uw bezoek, kan u contact opnemen met de beheerder van de website leraarinlimburg@gmail.com. 'Leraar in Limburg' doet voorts ook al het mogelijke om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. 'Leraar in Limburg' kan echter niet garanderen dat de website nooit onderhevig zal zijn aan onderbrekingen en andere technische problemen.

Auteursrechtenclausule

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het afdrukken van deze teksten en illustraties is toegestaan voor privé-gebruik. Verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de 'Leraar in Limburg'. Zonder die toestemming is elk niet-privégebruik verboden.

Citeren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron. Reproduceren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, verboden is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan 'Leraar in Limburg' houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

 

Geschillen

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (België), afdeling Hasselt, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

bottom of page