testimonials7.jpg

LENA - Lerend Netwerk voor Aanvangsbegeleiding

Om de situatie van startende leraren te versterken dienen scholen en schoolgemeenschappen hun startende leerkrachten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling gedurende de eerste jaren van hun onderwijsloopbaan. Zo kunnen startende leerkrachten uitgroeien tot competente en talentrijke leerkrachten. Om een context uit te bouwen waarin de startende leerkracht gesteund wordt bij zijn professionalisering reikt associatie AUHL een helpende hand door haar aanbod inzake aanvangsbegeleiding. Naast het vormingsaanbod en de mogelijkheid tot coaching op de werkvloer vormt het “lerend netwerk voor aanvangsbegeleiding” of LENA het sluitstuk van dit aanbod.

LENA is een schooloverstijgend platform waarbij alle actoren (aanvangsbegeleiders, directie, pedagogische begeleiding…) die te maken hebben met aanvangsbegeleiding ervaringen kunnen uitwisselen.

De kick-off van LENA vond plaats op maandag 25 januari 2021 van 20.00u tot 21.30u en dit volledig online. In een inspirerende key-note van Johan De Wilde, auteur van het boek De startende leraar, bekeken we samen hoe LENA scholen kan ondersteunen bij de aanvangs- en loopbaanbegeleiding en verdere professionalisering van startende leerkrachten. 

Sessie: Kijken over het muurtje

In de tweede online sessie op maandag 26 april van 20.00u tot 21.30u verwelkomen we dr. Michelle Helms-Lorenz van de Universiteit van Groningen voor een boeiende online uiteenzetting over haar onderzoek met betrekking tot aanvangsbegeleiding in Nederland. Als proevertje kan je haar onderzoek hier raadplegen. Fenny Van Daalen, schoolopleidster Gomaruscollege is een Nederlandse coach/schoolopleider. Zij zal daarna toelichten hoe aanvangsbegeleiding op de werkvloer gebeurt. We zullen vervolgens in 'breakout rooms' bespreken op welke wijze we hier zelf mee aan de slag kunnen.​

Concreet: maandag 26 april van 20.00u tot 21.30u - online

  • 20.00u - 20.10u Verwelkoming

  • 20.10u - 21.00u key-note mevrouw Michelle Helms-Lorenz en getuigenis van mevrouw Fenny van Daalen

  • 21.00u – 21.30u uitwisseling in kleine groep via break-out rooms 

Inschrijven voor de sessie "Kijken over het muurtje": 

Over Dr. Michelle Helms-Lorenz

Dr. Michelle Helms-Lorenz, verbonden aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit van Groningen voerde de afgelopen jaren onderzoek naar de begeleiding van startende leraren (2014-2019). De overheid financierde dit grootschalig onderzoek met de bedoeling om de professionalisering van leraren te stimuleren en het aantal vroege beroepsverlaters te verminderen. Een situatie die wij in Vlaanderen herkennen. In het onderzoek werd onder meer het effect van inductiearrangementen nagegaan. Dit gaat over begeleidingstrajecten van drie jaar die bestaan uit maatregelen op het gebied van werkomstandigheden en begeleiding/professionalisering van startende leraren. Sommige van deze bevindingen kunnen inspirerend zijn voor het opzetten van begeleidingstrajecten binnen jouw eigen school. We voorzien aansluitend bij de lezing een korte getuigenis van mevrouw Fenny van Daalen, schoolopleidster van Gomarus, Leeuwarden.

Wil je deel uitmaken van dit lerend netwerk en geen enkele activiteit in de toekomst missen?

Ontvang alle uitnodigingen en nieuwtjes: meld je hier aan om gratis lid te worden van dit lerend netwerk

© 2019 | Leraar in Limburg is een project van AUHL i.s.m. UHasselt en Hogeschool PXL

disclaimer | cookies | privacy | design

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • LinkedIn