top of page
testimonials7.jpg
LeraarinLimburg9.png

LENA - Lerend Netwerk voor Aanvangsbegeleiding

LENA is een schooloverstijgend platform waarbij alle actoren (aanvangsbegeleiders, directie, pedagogische begeleiding…) die te maken hebben met aanvangsbegeleiding ervaringen kunnen uitwisselen.

EERSTVOLGENDE ACTIVITEIT  

Zodra de datum van de eerstvolgende activiteit wordt bepaald vindt u die terug op deze pagina. Als u bent aangemeld voor het lerend netwerk wordt u automatisch op de hoogte gehouden. 

Nog niet aangemeld? Doe het nu : hier aanmelden 

RECENTE VOORBIJE ACTIVITEIT  /   NETWERKEVENT LENA

Zelfreflectie en het vergroten van veerkracht in schoolteams

Lezing Annick Jehaes maandag 20 november 20u

Hogeschool PXL Gebouw A - Centrum digitaal leren of online 

 

Er wordt heel wat gevraagd en verwacht van leerkrachten en leidinggevenden doorheen een schooljaar. Logisch dat je hierdoor al eens energieverlies ervaart. Investeren in zelf- en teamzorg is dan een duurzame, sterke keuze. Doorheen deze sessie geeft Annick mee hoe ze veerkracht en vitaliteit ziet in onze huidige onderwijscontext. Inzetten op het welbevinden van elk teamlid, zorgt er immers voor dat het leerrendement van iedereen op school vergroot. Zelfreflectie is een sterke vaardigheid hierin. Met eenvoudige en herkenbare kaders en talloze voorbeelden, word je als deelnemer uitgenodigd om ook jouw eigen onderwijspraktijk eens waarderend tegen het licht te houden. Je  focust op je ROL op school, door te Reflecteren, te Ontwikkelen en de balans te bewaren tussen het Leven binnen en buiten de schoolpoorten. Persoonlijke, kleine en concrete acties mogen volgen op deze sessie. '

 

Volg de sessie live of online

Wie er snel bij was kon de lezing live volgen in een gezellige setting. Daarna was er de kans om in gesprek te gaan met elkaar en met Annick rond opgedane inzichten. De lezing was interactief, zodat ook wie van thuis volgde de kans had om interactief te participeren. 

   HERBEKIJK DE ONLINE LEZING in TEAMS:  KLIK HIER   (start vanaf 22 min 05 sec )

   

BIO: wie is Annick Jehaes?

 

‘Als Talentontwikkelleraar combineert Annick Jehaes een job als leerkracht wiskunde met diverse projecten in het onderwijs. Als auteur van oa ‘Veerkrachtig voor de klas’ en ‘Je impact als leerkracht vergroten’ zet ze in op het versterken van de vitaliteit van leerkrachten, schoolleiders en schoolteams. Trainingen en vormingen bij deze uitgaves geeft ze doorheen Vlaanderen.’

TWEELUIK

Dit jaar bieden we een thematisch tweeluik van lezingen aan. Het thema van het tweeluik omvat het welbevinden, de veerkracht en zelfzorg van iedereen die werkt in onderwijs én van de startende leerkracht in het bijzonder. We geloven dat we vanuit die invalshoek er toe bijdragen om gepassioneerde, beginnende en ervaren leerkrachten in het onderwijs te versterken en te houden.

In het eerste luik biedt Annick Jehaes de kaders aan waar iedereen individueel mee aan de slag kan gaan. In het voorjaar focussen we specifiek op directies, coördinatoren  en aanvangsbegeleiders, hoe zij vanuit hun rol en vanuit het team de veerkracht en zelfzorg kunnen versterken. 

               

 

'Een duurzame aanpak van aanvangsbegeleiding. Stop de uitstroom van starters". 

Locatie: ONLINE 

Donderdag 19 januari 2023    |   19u - 21u 

De berichtgeving en media-aandacht van de afgelopen maanden, hebben het lerarentekort opnieuw centraal op de agenda geplaatst.  Het acute lerarentekort is het resultaat van een veelheid aan factoren: lage instroom, stijgende uitval en grote uitstroom van leraren, en startende leraren in het bijzonder.  Rond deze thematiek organiseerden wij opnieuw een heel boeiende lezing. Wie ze gemist heeft kan de gehele sessie hier bekijken. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYNOTE

Virginie März - professor onderwijskunde UCLouvain 

 

In deze lezing zal prof. Virginie März inzoomen op hoe aanvangsbegeleiding vormgegeven kan worden om de uitstroom van starters te voorkomen. We nemen de diversiteit van starters onder de loep, gaande van frisse nieuwkomers, tijdelijke krachten, tot zij-instromende professionals. We bespreken duurzame modellen van aanvangsbegeleiding, waarin een waarderende en gedeelde aanpak naar voren geschoven worden. Op het einde van deze lezing willen we aanzetten tot nadenken over de werkomgeving van de startende leraar, de functie die aanvangsbegeleiding daarin kan vervullen en hoe personeelsbeleid zo vormgeven kan worden opdat het potentieel van startende leraren kan vrijkomen. 

DOWNLOAD: de Powerpoint presentatie  van Virginie März  

REFLECTIE VANUIT HET WERKVELD

Dir. Tom Cox - coördinerend directeur van de scholengemeenschap Sint-Quintinus Hasselt

 

Vanuit de eigen aanpak met betrekking tot startende leerkrachten in zijn scholen zal directeur Tom Cox inpikken op de inzichten vanuit de key-note van Virginie März en ze vertalen naar de concrete dagdagelijkse onderwijspraktijk in zijn scholengroep en in het onderwijsveld in het algemeen.   

Dit event vond volledig online plaats op donderdag 19 januari van 19.00u tot 21.00u. De inschrijvingen zijn afgesloten 

VORIGE ACTIVITEITEN

De kick-off van LENA vond plaats op maandag 25 januari 2021 van 20.00u tot 21.30u en dit volledig online. In een inspirerende key-note van Johan De Wilde, auteur van het boek De startende leraar, bekeken we samen hoe LENA scholen kan ondersteunen bij de aanvangs- en loopbaanbegeleiding en verdere professionalisering van startende leerkrachten. 

Op 26 april 2021 namen we een kijkje over het muurtje en gaven we het woord aan dr. Michelle Helms-Lorenz van de Universiteit van Groningen voor een boeiende online uiteenzetting over haar onderzoek met betrekking tot aanvangsbegeleiding in Nederland. Fenny Van Daalen, schoolopleidster Gomaruscollege, lichtte vervolgens toe hoe aanvangsbegeleiding op de werkvloer gebeurt. Om af te sluiten was er ruimte om ideeën en inzichten uit te wisselen in kleinere break-out rooms.

De activiteiten in 2021-2022.

 

De eerste activiteit van academiejaar 2021-2022  was opnieuw een boeiende online lezing op maandag 8 november, waarin Geert Kelchtermans, hoogleraar KULeuven vanuit zijn expertise een blik wierp op de aanvangsbegeleiding in het Vlaams onderwijs.  Om de opname van de lezing te bekijken: klik hier 

De tweede lezing vond eveneens nog online plaats op donderdag 10 maart 2022 van 19.30u tot 21.00u. Ronny Vanderspikken stond toen stil bij het leren in team en als team. Vanuit zijn expertise in het onderwijs heeft hij veel te vertellen over hoe we van de school een aantrekkelijke leerplek kunnen maken door het teamwerk en het teamleren te versterken. Klik hier voor meer informatie 

geert_kelchtermans.jfif
Virginie März2b.jpg
jehaes foto.jpg
Veerkrachtig_cover.webp
RonnyVanderspikken.jpg

Wil je deel uitmaken van dit lerend netwerk en geen enkele activiteit in de toekomst missen?

Ontvang alle uitnodigingen en nieuwtjes: meld je hier aan om gratis lid te worden van dit lerend netwerk

bottom of page